معنی و ترجمه کلمه packed به فارسی packed یعنی چه

packed


بسته اى ،بسته بندى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها