معنی و ترجمه کلمه permeable membrane به فارسی permeable membrane یعنی چه

permeable membrane


ورزش : غشاى تراوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها