معنی و ترجمه کلمه ارباب به انگلیسی ارباب یعنی چه

ارباب

boss
buckra
esquire
liege
lord
master
monsieur
overlord
padrone
seignior
squire
suzerain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها