معنی و ترجمه کلمه فروبرى به انگلیسی فروبرى یعنی چه

فروبرى

absorbency
submergence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها