معنی و ترجمه کلمه فنر مارپیچ به انگلیسی فنر مارپیچ یعنی چه

فنر مارپیچ

spiral spring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها