معنی و ترجمه کلمه قرار دادى به انگلیسی قرار دادى یعنی چه

قرار دادى

default
formal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها