معنی و ترجمه کلمه تخدیر کردن به انگلیسی تخدیر کردن یعنی چه

تخدیر کردن

cocainize
dope
drug
narcotize
stupefy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها