معنی و ترجمه کلمه فن استخراج و ذوب فلزات به انگلیسی فن استخراج و ذوب فلزات یعنی چه

فن استخراج و ذوب فلزات

metallurgy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها