معنی و ترجمه کلمه تونل ساختن به انگلیسی تونل ساختن یعنی چه

تونل ساختن

tunnel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها