معنی و ترجمه کلمه فیزیک نجومى به انگلیسی فیزیک نجومى یعنی چه

فیزیک نجومى

astrophysics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها