معنی و ترجمه کلمه کذب به انگلیسی کذب یعنی چه

کذب

false
falsehood
leasing
lie
mendacity
untruth
untruthful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها