معنی و ترجمه کلمه یا ... یا ... به انگلیسی یا ... یا ... یعنی چه

یا ... یا ...

either ... or ...

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها