معنی و ترجمه کلمه اتوموبیل را به کنار جاده راندن به انگلیسی اتوموبیل را به کنار جاده راندن یعنی چه

اتوموبیل را به کنار جاده راندن

pull over

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها