معنی و ترجمه کلمه یخ بازى کردن به انگلیسی یخ بازى کردن یعنی چه

یخ بازى کردن

rink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها