معنی و ترجمه کلمه وابسته به تحلیل گرما به انگلیسی وابسته به تحلیل گرما یعنی چه

وابسته به تحلیل گرما

thermolytic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها