معنی و ترجمه کلمه تخته مخصوص اسکى روى آب به انگلیسی تخته مخصوص اسکى روى آب یعنی چه

تخته مخصوص اسکى روى آب

surfboard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها