معنی و ترجمه کلمه تریلیونیم ثانیه به انگلیسی تریلیونیم ثانیه یعنی چه

تریلیونیم ثانیه

picosecond

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها