معنی و ترجمه کلمه گسترده به انگلیسی گسترده یعنی چه

گسترده

far reaching
palmate
porrect
splay
widespread
widespreading

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها