معنی و ترجمه کلمه it is smooth out side به فارسی it is smooth out side یعنی چه

it is smooth out side


از بيرون صاف است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها