معنی و ترجمه کلمه راى مخالف دهنده به انگلیسی راى مخالف دهنده یعنی چه

راى مخالف دهنده

vetoer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها