معنی و ترجمه کلمه گسترده فکر به انگلیسی گسترده فکر یعنی چه

گسترده فکر

latitudinal
latitudinarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها