معنی و ترجمه کلمه at first light به فارسی at first light یعنی چه

at first light


علوم نظامى : در اولين روشنايى روز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها