معنی و ترجمه کلمه از بین بردن به انگلیسی از بین بردن یعنی چه

از بین بردن

annihilate
depredate
dislimn
eradicating
extirpate
liquidate
liquidize
obviation
pt down
raise
spoil
swoop
wash out

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها