معنی و ترجمه کلمه اتومبیل یا هواپیماى کهنه و اسقاط به انگلیسی اتومبیل یا هواپیماى کهنه و اسقاط یعنی چه

اتومبیل یا هواپیماى کهنه و اسقاط

jalopy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها