معنی و ترجمه کلمه استیناف به انگلیسی استیناف یعنی چه

استیناف

appeal
repleader

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها