معنی و ترجمه کلمه استیناف دهنده به انگلیسی استیناف دهنده یعنی چه

استیناف دهنده

appealer
appellant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها