معنی و ترجمه کلمه economic problems به فارسی economic problems یعنی چه

economic problems


مسائل اقتصادى
بازرگانى : مشکلات اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها