معنی و ترجمه کلمه papillary lines به فارسی papillary lines یعنی چه

papillary lines


روانشناسى : خطهاى برجسته انگشتها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها