معنی و ترجمه کلمه electronic transfer of data به فارسی electronic transfer of data یعنی چه

electronic transfer of data


بازرگانى : انتقال الکترونيکى اطلاعات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها