معنی و ترجمه کلمه electronic transfer of data به فارسی electronic transfer of data یعنی چه

electronic transfer of data


بازرگانى : انتقال الکترونيکى اطلاعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها