معنی و ترجمه کلمه excavation به فارسی excavation یعنی چه

excavation


حفر،گود بردارى ،گودبردارى ،خاکبردارى ،کاوش ،حفارى
علوم مهندسى : حفره
عمران : پى کنى
معمارى : خاکبردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها