معنی و ترجمه کلمه برکنارى از افراط و تفریط به انگلیسی برکنارى از افراط و تفریط یعنی چه

برکنارى از افراط و تفریط

golden mean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها