معنی و ترجمه کلمه با ابتکار به انگلیسی با ابتکار یعنی چه

با ابتکار

shifty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها