معنی و ترجمه کلمه بیشه به انگلیسی بیشه یعنی چه

بیشه

boscage
bosk
bosket
bosque
bosquet
brake
brushwood
coppice
forest
glade
grove
holt
shaw
thicket
wood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها