معنی و ترجمه کلمه بیشه زار به انگلیسی بیشه زار یعنی چه

بیشه زار

thickety


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها