معنی و ترجمه کلمه guilder به فارسی guilder یعنی چه

guilder


نام سکه سيمين هلندى ،نام سکه زرهلندى که اکنون درکارنيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها