معنی و ترجمه کلمه a shower or storm of arrows به فارسی a shower or storm of arrows یعنی چه

a shower or storm of arrows


تير باران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها