معنی و ترجمه کلمه high voltage transmission line به فارسی high voltage transmission line یعنی چه

high voltage transmission line


علوم مهندسى : خط انتقال فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها