معنی و ترجمه کلمه make an attempt on the life of a person به فارسی make an attempt on the life of a person یعنی چه

make an attempt on the life of a person


قانون ـ فقه : نسبت به جان کسى سو قصد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها