معنی و ترجمه کلمه rough-hew به فارسی rough-hew یعنی چه

rough-hew


ناصاف بريدن ،طرح کردن ،قالب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها