معنی و ترجمه کلمه از سر گرفتن به انگلیسی از سر گرفتن یعنی چه

از سر گرفتن

iterate
renovate
resume

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها