معنی و ترجمه کلمه در هم شکنى به انگلیسی در هم شکنى یعنی چه

در هم شکنى

break up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها