معنی و ترجمه کلمه restraint of trade به فارسی restraint of trade یعنی چه

restraint of trade


قانون ـ فقه : قراردادى که ضمن ان تجارت يکى از طرفين قرارداد به طور نامحدود منع شود
بازرگانى : محدوديت تجارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها