معنی و ترجمه کلمه algorithm به فارسی algorithm یعنی چه

algorithm


الگوريتم ،ازفارسى( الخوارزمى)،محاسبه عددى ،حساب رقومى
کامپيوتر : راه و روش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها