معنی و ترجمه کلمه rated به فارسی rated یعنی چه

rated


ارزيابى شده ،مجاز
الکترونيک : اسمى
معمارى : اسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها