معنی و ترجمه کلمه آدم درنده خو به انگلیسی آدم درنده خو یعنی چه

آدم درنده خو

harpy
kite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها