معنی و ترجمه کلمه dispatcher به فارسی dispatcher یعنی چه

dispatcher


اعزام کننده امکانات ،اعزام کننده ،توزيع کننده امکانات
کامپيوتر : توزيع کننده امکانات
بازرگانى : فرستنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها