معنی و ترجمه کلمه distent به فارسی distent یعنی چه

distent


منبسط،ورم کرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها