معنی و ترجمه کلمه nummular(y) sputa به فارسی nummular(y) sputa یعنی چه

nummular(y) sputa


تف سکه اى ،تف گرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها