معنی و ترجمه کلمه dead group به فارسی dead group یعنی چه

dead group


زاويه بيروح
علوم نظامى : زمين بيروح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها