معنی و ترجمه کلمه dynatron characteristic به فارسی dynatron characteristic یعنی چه

dynatron characteristic


الکترونيک : اثر ديناترون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها